Alberto y Berta

Hemos estado en Japón y un poco de Emiratos Árabes Unidos (Dubái)
...BSO Memorias de una geisha - Sayuri's theme...

Tokio. Torii Templo Meiji Calle Takeshita Cruce de Shibuya Asakusa Templo Senso-ji Akihabara Templo Zojo-ji Torre de Tokio Puente Nijubashi y Palacio Imperial Foso Palacio Imperial Edificio Wako en Ginza Mercado Tsukiji Odaiba Shinjuku Kioto. Templo To-ji Bosque de Bambu en Arashiyama Templo Kinkaku-ji Templo Kinkaku-ji Templo Kiyomizu-dera Templo Kiyomizu-dera Calle Pontocho Templo Fushimi Inari Templo Fushimi Inari Nara. Templo Todai-ji Templo Todai-ji Templo Todai-ji Ciervos en Nara Templo Kasuga-taisha Templo Kasuga-taisha Kioto. Pagoda Yasaka en Higashiyama Templo Sanjusangen-do Templo Ginkaku-ji Dubai. Burj Khalifa Dubai Mall At the Top Burj Khalifa Hotel Burj Al Arab
Tokio. Torii Templo Meiji Calle Takeshita Cruce de Shibuya Asakusa Templo Senso-ji Akihabara Templo Zojo-ji Torre de Tokio Puente Nijubashi y Palacio Imperial Foso Palacio Imperial Edificio Wako en Ginza Mercado Tsukiji Odaiba Shinjuku Kioto. Templo To-ji Bosque de Bambu en Arashiyama Templo Kinkaku-ji Templo Kinkaku-ji Templo Kiyomizu-dera Templo Kiyomizu-dera Calle Pontocho Templo Fushimi Inari Templo Fushimi Inari Nara. Templo Todai-ji Templo Todai-ji Templo Todai-ji Ciervos en Nara Templo Kasuga-taisha Templo Kasuga-taisha Kioto. Pagoda Yasaka en Higashiyama Templo Sanjusangen-do Templo Ginkaku-ji Dubai. Burj Khalifa Dubai Mall At the Top Burj Khalifa Hotel Burj Al Arab